Waarom Augmented Reality en Virtual Reality een plaats kunnen krijgen in het basisonderwijs ?

Vandaag de dag komen de ontwikkelingen in technologieland razendsnel op ons  af… wat deze Flemish Tech Geek vooral boeit is de stroomversnelling in de ontwikkeling van de technologie “Augmented Reality”, ook wel AR genoemd en “Virtual Reality”, ook wel VR genoemd. Overal ter wereld begint deze technologie  stilaan het onderwijsveld binnen te sluipen.

Maar wat is nu  het verschil tussen Augmented Reality en Viruality Reality ?

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt.  Letterlijk betekent ‘augmented reality’: “verrijkte” werkelijkheid. Het is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging.

Bij augmented reality wordt een beeld ,genomen of gefilmd met een camera, “verrijkt” met extra digitale content.

De beelden die kun je bewegen in de ruimte en bedienen met behulp van een smartphone of tablet. Volgend filmpje illustreert dit mooi.

https://youtu.be/8Zb2spZvHFQ

Heel wat applicaties zijn er op de markt die gebruik maken van augmented reality. Een van de bekendste applicaties is Aurasma.

unknown-16

 

 

Virtual Reality

Bij Virtual Reality (VR) wordt ,zoals de naam het zegt, een virtuele werkelijkheid , een schijnwerkelijkheid, gecreëerd.

Via manipulatie van de zintuigen met behulp van speciale VR apparatuur zoals een bril, een afstandbediening of handschoenen,… ervaart de gebruiker deze schijnwerkelijkheid als een nieuwe realiteit , waarin je het gevoel hebt deze nieuwe realiteit daadwerkelijk te beleven … je ziet, je hoort, je voelt en je beleeft deze nieuwe wereld om je heen. Door middel van bijvoorbeeld op een knop te drukken,een hendel te bewegen,…  kun je aan deze nieuwe realiteit veranderingen aanbrengen.

In het bedrijfsleven wordt VR reeds enige tijd toegepast … bijvoorbeeld in simulaties of in opleiding (bv. piloten, militairen, …)

Maar hoe kunnen AR en VR nu een meerwaarde betekenen voor het basisonderwijs ?


leeruitstappen

Het is de taak van de leerkracht om voor de leerlingen een krachtige leeromgeving te creëren. Hierbij vormen leeruitstappen, een handige tool om deze leeromgeving te verrijken. Echter wordt het organiseren van leeruitstappen voor basisscholen steeds moeilijk en moeilijker. Vaak liggen oorzaken zoals de maximumfactuur voor het basisonderwijs, te dure verplaatsingskosten, de ligging van de school of de financiële draagkracht van de ouders in het bekostigen van een uitstap , aan de basis voor het schrappen van didactische leeruitstappen of leerwandelingen.

Met de integratie van AR en/of VR  in de klaspraktijk, kan de leerkracht de leeromgeving naar de klas brengen. Bovendien wordt een leerkracht niet verhinderd door bovenstaande factoren die het maken van leeruitstappen kunnen verhinderen.

lesmateriaal
“Director of Technology” Kathy Schrock maakte op haar blog alvast een mooie oplijsting van interessant materiaal die kan helpen bij de integratie van AR en VR in de klaspraktijk :

http://www.schrockguide.net/augmented-reality.html

technologiespelers
Bovendien komt steeds meer materiaal op de markt die leerdomeinen zoals taal, wereldoriëntatie, wetenschap en techniek, via AR en VR interactief kan ondersteunen.

Technologiespelers zoals Google, Nearpod en Microsoft zijn druk bezig in het verfijnen van hun technologie om leerkrachten verder te inspireren, hun technologie in de klaspraktijk te integreren. Klik hiervoor beslist eens naar onderstaande voorbeelden :

 

 

 

Kleuterwoordenschat verrijken met de app BookCreator als ondersteuning.

Vaak krijgt deze Flemish Tech Geek de vraag wat de meerwaarde nu is van iPad-technologie in de dagelijkse klaspraktijk.

basisprincipe
Om technologie als ondersteuning van het leerproces in de dagdagelijkse klaspraktijk te integreren, blijft het basisprincipe steeds hetzelfde : “De integratie van technologie mag geen doel op zich zijn. De leerkracht kent immers het best zijn of haar leerlingen en kiest steeds voor leerlingen het beste middel om het doel te bereiken. Immers blijft de leerkracht voor leerlingen, de beste app.”

Toegegeven voor bepaalde kinderen is de integratie van tecnhologie totaal geen ondersteuning en past het gebruik van traditionele middelen beter in de ondersteuning van hun leerproces. Echter brengt de ervaring dat voor heel wat leerlingen door het ondersteunend gebruik van iPad-technologie, de creatieve talenten alsook het verhogen van het welbevinden en betrokkenheid wordt aangewakkerd … wat op z’n beurt dan ook een weerslag heeft op het leerproces van het kind.

Ook voor zorgleerlingen kan de iPad-technologie met z’n talrijke appilicaties een ondersteuning bieden.

BookCreator
Een van m’n favoriete applicaties is de app Book Creator.

Reeds een tijdje heb ik de app BookCreator leren kennen. Wat voor mij van deze app een topper maakt is de eenvoudige, logische opbouw van deze applicatie. Door middel van foto, video, geluid en klassieke tekst kunnen kinderen een eenvoudig interactief boekje maken. De leergebiedoverstijgende toepassingen om kinderen auditief en visueel te ondersteunen zijn dan ook veelzijdig.

Tip : volg beslist eens de blogsite van BookCreator. Op deze blogsite delen leerkrachten wereldwijd hun praktijkvoorbeelden. Je kunt er beslist heel wat ideetjes voor de klaspraktijk opsnuiven.

hoorboekjes
Op de school waar ik werkzaam ben, gebruiken we de app BookCreator om de bestaande leesmethode auditief te ondersteunen. Voor de kleuters gebruiken we de app als hulpmiddel om via “hoorboekjes”de woordenschat van de kleuters te verrijken.

Vooraleer deze hoorboekjes werden uitgewerkt, werd een differentiatielijn opgesteld. Hierbij werden een aantal vaste thema’s vastgelegd zoals bijvoorbeeld carnaval, de seizoenen, het verkeer, …

Bij elk thema worden een aantal kernwoorden vastgelegd. Naarmate de leeftijd van de kleuter komen er een 2 à 3 tal kernwoorden bij.
Van deze thema’s en kernwoorden wordt per leeftijdsgroep en per thema met BookCreator, een hoorboekje gemaakt.

vastleggen van afspraken
Een aantal afspraken rond hoe te werken met BookCreator werden voorafgaand vastgelegd en zijn vrijblijvend te raadplegen via onderstaande link.

afspraken-bookcreator

 

instructiefilmpje BookCreator
Wie zich wil verdiepen in de app BookCreator, biedt het onderstaand filmpje beslist ondersteuning.
BookCreator instructiefilmpje

 

 

 

Het “Genius-lab”… een STEMmig kader voor het basisonderwijs

Leerlingen die momenteel de school binnenstappen worden in hun dagelijks leven geconfronteerd met wetenschappelijke en technologische evoluties die door onze maatschappij razen. Deze ontwikkelingen vormen dan ook een uitdaging voor een school om hiermee om te gaan. Maar hoe geef je als school hierop voldoende antwoord ? Hoe prikkel je leerlingen om een kritische houding aan te nemen en grondig door te denken over de hieruit volgende maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.

Het STEM-kader voor het Vlaams onderwijs als uitgangspunt

Om scholen te ondersteunen in hun aanpak, ontwikkelde de Vlaamse overheid onder de noemer “STEM-kader voor het Vlaams onderwijs”, 10 dimensies en principes als kader waarbinnen scholen rond deze themathiek kunnen werken.

Scholen pakken graag uit met STEM zonder vooraf een visie hierrond te hebben uitgebouwd of de nodige investeringen te hebben gedaan in innoverende technologieën.

Om dit kader te concretiseren en te vertalen naar de klaspraktijk is deze Flemish Tech Geek er van overtuigd dat de basis voor het STEM-onderwijs in het basisonderwijs ligt, waarop het secundair onderwijs moet op voortbouwen en niet omgekeerd.

Om het STEM-kader voor het onderwijs te vertalen naar de klaspraktijk, kan een
“Genius-lab” een school hierin ondersteunen.

 

Het “Genius-lab” … een flexibele leeromgeving

Maar wat is een “Genius-lab” ?

IMG_0005

Het “Genius-lab” is een klaslokaal omgebouwd tot een flexibele leeromgeving waar leerlingen kunnen geprikkeld worden om op een probleemoplossend denkende manier op pad te gaan.

Naast de klassieke techniek-en wetenschapskoffer en tools, vind je er innoverende technologieën terug die momenteel op de markt  beschikbaar zijn.

Het “Genius-lab” heeft geen klassieke klasopstelling en kan worden ingericht met zitkussens, tapijten,zetels, klassieke tafels en stoelen, kleurrijke kasten en wanden,…

Het “Genius-lab” kan worden opgesplitst in 5 zones.

FullSizeRender

 • Zone 1 : de TechToolWand

Hier vind je alle materialen en lesfiches terug, die je vroeger in een klassieke techniek –en wetenschapskoffer ook kan terugvinden.

 

 • Zone 2 : D.I.Y-technologie

D.I.Y-technologie ook wel “Do It Yourself-technologie”, is zo opgebouwd dat leerlingen de essentie van techniek en de werking ervan al lerend leren ontdekken.

De afstand tussen het geprikkeld worden door techniek en het experimenteel uitwerken van een idee, wordt met D.I.Y.-technologie verkort. Zo kan je bijvoorbeeld binnen enkele minuten een object ontwerpen met een 3D-programma en deze uitprinten op een 3D-printer. De leerlingen voelen en zien direct het resultaat en daarmee ook de verbeteringen.
Naast het 3D-printen, is Makey Makey een mooi voorbeeld van DIY-technologie.

 

 • Zone 3 : de Coding-hoek

 

Coding, ook wel computing of programmeren genoemd vinden wij tastbaar in ons dagelijks leven terug onder de vorm van sociale media, websites, apps op smartphones, iPad of de MacBook e.d..

Om kinderen te prikkelen en een kritische nieuwsgierige houding te laten aannemen over hoe de zaken die we dagelijks gebruiken, in elkaar steken en/of functioneren, is het belangrijk om kinderen stapsgewijs programmeren aan te leren.

Door kinderen te leren programmeren, geef je ze de mogelijkheid om creatief te zijn, om te creëren, en niet enkel te consumeren.

Een kind leren programmeren is zoals een kind een muziekinstrument leren spelen. Je zet het niet met een handleiding naast een piano. Nee, je leert het hem al doende en je bouwt langzaam op. Je start met noten leren lezen, en kleine, plezierige muziekstukjes uitproberen op het klavier. Om langzaamaan te komen tot een virtuoos gespeeld meesterwerk.

Zo is het ook met leren programmeren. Kinderen moeten eerst de taal -het coderen- leren kennen. Met bevattelijke, eenvoudige en leuke spelletjes leren ze hoe computers denken. Ze zien hoe algoritmes werken en welk effect ze hebben. Ze proberen spelenderwijs zelf dingen uit. Ze sturen bij, ze leren en groeien. En geleidelijk aan leren ze echt programmeren.

De Tickle-app, Bloxel-builder, Sphero-robotbal , of deze coding-apps via volgende link ,zijn maar enkele concrete zaken die dan ook in de “Coding-hoek” zijn terug te vinden.

 • Zone 4 : Creatief presenteren en delenBelangrijk in het leerproces van kinderen is dat kinderen feedback krijgen op hun bevindingen en resultaten. Het “Genius-lab” voorziet hierin de mogelijkheid om via het Green Screen en de Ipad met bijhorende apps, hun resultaten en bevindingen te verwerken in een e-boek, een creatieve presentatie of op te slaan in een digitaal portfolio.Om feedback te krijgen van medeleerlingen binnen of schooloverstijgend buiten de school, kunnen zij hun verwerking delen door het streamen naar het projectiescherm via de Apple TV en HDMI-beamer.

 

 • Zone 5 : de iPad-koffer

Een koffer met iPads vormt hét bindmiddel van het “Genius – lab”.
Ipad-technologie is voor leerlingen heel laagdrempelig, logisch opgebouwd en betrouwbaar. Bovendien bestaan er heel wat apps die kunnen functioneren als onderzoeksinstrument,  alsook biedt de iPad het voordeel om de resultaten en bevindingen onmiddellijk te verwerken in een creatieve presentatie.

Ook vormt de iPad de basis om het stapsgewijs te leren programmeren te ondersteunen, alsook is de iPad een ondersteunende basistool om
D.I.Y-technologie te ontdekken.

 

Het “Genius-lab” is meer dan een klaslokaal …

 

Het “Genius-lab” is meer dan een klaslokaal maar een “prikkel-ruimte” waarbij leerlingen

 • … leergebiedoverschrijdend kunnen werken aan een project

 

 • … leerdomein gebonden kunnen werken aan “techniek en wetenschap”

 

 • … geprikkeld worden om een probleem op te lossen

 

 • … geprikkeld worden door nieuwe innoverende technologieën

 

 • … hun bevinden, resultaten en oplossing op een creatieve manier delen en evalueren met medeleerlingen en met de wereld

 

 • … en dit alles in een flexibele leeromgeving

 

 

Het “Genius-hour” als katalysator voor een schoolteam

Om leerkrachten op pad te zetten, het “Genius-lab” te integreren in hun klaspraktijk, kan het inplannen van een wekelijks “Genius-hour” hen op weg zetten. Het “Genius-hour”  vindt z’n oorsprong in het Amerikaanse bedrijfsleven waar werknemers elke week een uur krijgen om in alle autonomie, te werken aan nieuwe ideeën of nieuwe vaardigheden.
In de VS is het principe van zo’n “Genius-hour” goed ingeburgerd in de schoolpraktijk. Tijdens dit “Genius-uur” kunnen leerlingen in alle autonomie verder werken aan hun project of oplossingen zoeken voor een onderzoeksvraag.

Het implementeren van zo’n “Genius-hour” kan dan ook een katalysator zijn om een schoolteam op weg te zetten een krachtige leeromgeving in hun klasgebeuren te creëren.

 

De wereld is mijn dorp … deel en evalueer

Het “Genius-lab” vormt ook een evaluatie-instrument . Belangrijk in het leerproces van kinderen is dat kinderen feedback krijgen op hun bevindingen en resultaten. Het “Genius-lab” voorziet onder de noemer “de wereld is mijn dorp”, hierin de mogelijkheid om hun creatieve presentatie te delen met medeleerlingen binnen de school of bijvoorbeeld via Skype of Face Time te delen met een partnerklas uit een andere school.
De aanwezige technologieën in het “Genius –lab” bieden bovendien de mogelijkheid om samen te werken aan een gezamenlijk project of onderzoeksvraag met leerlingen uit een andere school lokaal of wereldwijd en feedback te geven op elkaars resultaten, bevindingen en projecten.

Geschatte kostprijs

Wat is de geschatte kostprijs van een “Genius-lab” ?
Deze link geeft je alvast een idee.

 

Speed-bootcamp-dagen : de professionaliseringsboost voor het leerkrachtenteam

Een van de kernpijlers om leerkrachten te professionaliseren,is het delen van expertise. Voor leerkrachten is dit een moeilijke klip die zij moeten nemen. Vaak belemmeren het karakter, de schoolcultuur of logge structuren de ontwikkeling van een cultuur van delen op school.

Naast blogger is deze Flemish Tech Geek beroepshalve schooldirecteur van een basisschool. In 2013 startten we als school een innovatieproces, om de zogenaamde “digital natives” die de school instapten, een antwoord te kunnen bieden.

Om dit te kunnen, was het nodig om naast het uittekenen van een visie over hoe technologie het leerproces kan ondersteunen, een investeringsplan op te stellen en de digitale vaardigheden van het leerkrachtenteam bij te benen volgens de courante technologische ontwikkelingen.

M’n praktijkervaring met bijhorende tips over dit innovatieproces, schreef deze Flemish Tech Geek neer in z’n e-boek “Dynamowijzer … inspiratiegids voor het basisonderwijs. “

Schermafbeelding 2016-02-28 om 13.11.46

 

Leerkrachten inspireren leerkrachten

Om het leerkrachtenteam verder te professionaliseren werd vertrokken van de grondgedachte “leerkrachten inspireren leerkrachten”. Zoals kinderen van elkaar kunnen leren , leren leerkrachten ook van elkaar.

Schermafbeelding 2016-02-28 om 13.37.55

 

Hiervoor werd in het leerkrachtenteam op zoek gegaan naar een innovatie-coördinator, een innovatieve leerkracht die de iPad-vaardigheden goed onder de knie had en die deze iPad als ondersteuning van het leerproces in zijn of haar klaswerking ging implementeren alsook zijn of haar ervaringen met de medeleerkrachten ging “delen”.

 

 • stap 1

Deze innovatie-coördinator werd gezocht en gevonden.

De innovatie-coördinator nam medeleerkrachten tijdens wekelijkse naschoolse lessen, mee op sleeptouw om hen de basisvaardigheden van de iPad aan te leren en hen stapsgewijs wegwijs te maken in het doolhof van bestaande applicaties.

 

 • stap 2

Om het innovatietraject een structureel karakter te geven werd een 10-jaren begroting opgesteld waarin de beschikbare middelen onder de loep werden genomen en een vast percentage werd gereserveerd voor de realisatie van het innovatietraject.

 

De innovatie-coördinator kreeg een begeleidende opdracht toebedeeld :

1. Een aantal basisapplicaties te selecteren waarmee leerkrachten “leergebiedoverschrijdend” kunnen werken.

2.Deze basisapplicaties aan te leren.

3. Medeleerkrachten hun ervaringen bij het uitproberen van deze applicaties met elkaar te delen.

Hiervoor werden wekelijks terug naschoolse lessen voor het leerkrachtenteam georganiseerd. De opbouw van de lessen verliep volgens een vast stramien.

1. Inoefenen enkele basisvaardigheden iPad

2. Voorstellen en delen ervaringen praktijkopdracht vorige les.

3. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt een nieuwe app aangeleerd.

4. Meegeven praktijkopdracht over de nieuwe app, die je in een les kan uitproberen.De resultaten van deze opdracht, alsook de ervaringen van elke leerkracht, worden bij de start van de volgende les besproken en gedeeld.
Deze methodiek bleek stilaan z’n effect niet te missen.

Stapsgewijs experimenteerden leerkrachten met de nieuwe technologie.

 

 • stap 3

Om het streamen van de iPad mogelijk te maken en de interactiviteit in de klas te verhogen werd het draadloos –en kabelnetwerk aangepast naar een draagkracht van een 1:1 bezetting. Vanuit de visie dat technologie geen doel op zich mag zijn, maar een middel om het leerproces te ondersteunen, werd afgestapt van de keuze om elk klaslokaal te voorzien van een digitaal bord. Om ook de pedagogische waarde van het krijtbord te bewaren alsook de functionaliteit van de technologie en de interactiviteit en dynamiek in het klaslokaal te verhogen, werd bewust de keuze gemaakt om elk klaslokaal te voorzien van een whiteboard, Apple TV en beamer.

Schermafbeelding 2016-02-28 om 13.38.07

 

Speed-bootcamp-dagen

Stilaan werd de digitale schoolomgeving een weerspiegeling van de huidge technologische evoluties  en stonden de digitale basisvaardigheden van het leerkrachtenteam op punt.

Tijd om het leerkrachtenteam een stapje verder mee te nemen in de ontwikkeling van hun professionaliteit en over te schakelen van het aanleren van digitale basisvaardigheden naar het “geprikkeld” worden … de speed-bootcamp-dagen werden geboren.

 

bcc_logo

De oorsprong van het begrip “bootcamp” is terug te vinden in de sportwereld, waar  de atleet in een korte tijdsspanne, maximaal bouwt aan zijn of haar fysische ontwikkeling.

In verschillende landen werd het begrip “Bootcamp” in het kader van de digitale professionalisering van de leerkracht,  in het onderwijs geïntegreerd.

Op deze “Bootcampdagen” worden leerkrachten aan de hand van korte workshops geprikkeld over hoe technologie het leerproces kan ondersteunen.

Van inborst is een idealistische leerkracht steeds op zoek naar het juiste middel om de vooropgestelde doelen in het leerproces van leerlingen te bereiken.
Leerkrachten prikkelen, maakt leerkrachten nieuwsgierig en zet hen aan om te experimenteren, met als doel hun zoektocht naar het beste middel om het doel te bereiken, te bevorderen.

Vanuit deze gedachte lanceerde deze “Flemish Tech Geek” de “speed-bootdamp-dagen” in z’n team.

Concreet konden leerkrachten gedurende anderhalve maand vrijblijvend “geprikkeld” worden tijdens 12 initiatielessen. Om het voor het leerkrachtenteam concreet haalbaar te houden,  werd volgende planning toegepast :
Tijdens de middagpauze krijgen leerkrachten vrijblijvend de kans “geprikkeld” te worden tijdens een initiatieles van ongeveer een half uur.

Op maandag start les 1, op dinsdag wordt les 1 nogmaals gegeven voor leerkrachten die wegens toezicht of om andere redenen er niet op maandag konden bij zijn. Hetzelfde scenario voor de donderdag en de vrijdag … op donderdag wordt les 2 gegeven, op vrijdag wordt les 2 nogmaals herhaald voor leerkrachten die wegens toezicht of om andere redenen er niet op donderdag konden bij zijn.

Welke initialessen staan op het programma tijdens de “speed-bootcamp-dagen” … een overzicht :

 • Les 1 : Basis werken met Mac

Toegankelijkheid : de verborgen kwaliteit van de iPad

Scholen laten zich vaak verleiden door lucratieve kortingen om technologie aan te kopen, zonder echter grondig de vraag te stellen, hoe deze technologie de leerling in hun leerproces kan ondersteunen. Zo gaan er jaarlijks duizenden euro’s verloren aan investeringen in ondoordachtige, weinig kwaliteitsvolle technologie

Educatieve platformen

Deze Flemish Tech Geek maakte een tijd geleden de overstap naar de kwaliteitsvolle technologie van Apple. Naast de betrouwbaarheid van de technologie en de talrijke ondersteunde toepassingen, gaf het educatief platform , wat  Apple naast de ontwikkeling van hun technologie  aan leerkrachten wereldwijd aanbiedt, de doorslag. Hun educatieve platformen zoals iTunes U en de iBookstore, geven leerkrachten wereldwijd de kans om hun expertise met elkaar delen wat ontegensprekelijk gaat bijdragen tot een grotere professionalisering van de leerkracht.

Unknown-37

iPad-technologie

Met de lancering  van het nieuwe besturingssysteem iOS 9.3, vermoedelijk in de herfst van 2016, zal Apple  dan ook de komende jaren volop de kaart van het onderwijs trekken om met behulp van de iPad-technologie kinderen in hun leerproces te ondersteunen.

Schermafbeelding 2016-02-27 om 19.21.33

 

 

Toegankelijkheid

Zo ook voor kinderen met leerproblematieken.
Vanuit haar ervaring als leerkracht, Apple Distinguished Educator en ouder van een kind met leerproblemen , schreef Jenny  Grabiec hierover een prachtig e-boek “iCan with iOS “.

Schermafbeelding 2016-02-27 om 19.24.36

In dit boek geeft zij tips en praktijkvoorbeelden over hoe kinderen met specifieke leerbehoeften in hun leerproces kunnen ondersteund worden .

Ook geven scholen in Vlaanderen honderden euro’s uit aan dure software om kinderen met een beperking te ondersteunen in hun leerproces, terwijl ze onvoldoende op de hoogte zijn van het feit dat er heel wat gratis technologie en software in de iPad is ingebouwd die kinderen met een beperking of specifieke leerbehoeften kunnen  ondersteunen in hun leerproces

IMG_0002

“Toegankelijkheid” is iets wat de ingenieurs bij Apple hoog in het vaandel dragen. Bij de ontwikkeling van nieuwe toestellen, verfijnen ze telkenmale de toegankelijkheid.

In zijn boek Getting Started : iPads for Special Needs geeft auteur Sami Rahman verschillende mogelijkheden van “toegankelijkheid” die standaard in de iPad zijn ingebouwd en die ook bruikbaar zijn voor het onderwijs.

Schermafbeelding 2016-02-27 om 19.28.40

Via een aantal video-tutorials geeft hij ook een handleiding over hoe je als leerkracht hiermee aan de slag kan … een overzicht …

 • Voici Over
 • Siri – spraakherkenning
 • Zoom
 • Kleurencontrast
 • Spraakselectie
 • Tactille Buttons
 • Lettergrootte
 • Braille displays

Twitter de onderwijswerkplaats voor elke (dynamische) leerkracht.

Een cultuur van delen

In een tijd van Kerstmis en “Nieuwjaar” delen wij als leerkrachten, net zoals veel andere landgenoten, met z’n allen talrijke kerst –en nieuwjaarswensen… echter kan deze Flemish Tech Geek zich paradoxaal genoeg niet van de indruk ontdoen dat een“cultuur van delen” onder leerkrachten en directies in de Vlaamse onderwijscultuur niet zit verweven.

Ondanks dat het delen van onderwijsexpertise bijdraagt tot professionalisering van het onderwijs-beroep, zit in heel wat leerkrachtenteams de “enge ambtenarenmentaliteit” ingebakken, waarbij heel wat “dynamische leerkrachten en directies “bij het spontaan delen van hun onderwijsexpertise-delen, vaak tegen een muur van onbegrip , logge structuren, bekrompen schoolculturen, cocooning en gebrek aan visie van collega’s, directies en schoolbesturen lopen.

De wereld is mijn dorp

Door de komst van het internet is er op wereldvlak een mentaliteit van “de wereld is mijn dorp” ontstaan waarbij de “cultuur van delen” dankzij sociale media een deel van ons dagelijks leven is gaan uitmaken.

Deze Flemish Tech Geek is er dan ook rotsvast van overtuigd dat deze levenswijze van “de wereld is mijn dorp ” verder in ons onderwijslandschap een weg zal vinden. Deze ontwikkeling zal voor de onderwijskoepels dan ook de komende jaren een uitdaging vormen om met deze ontwikkeling om te gaan en scholen hierbij op een kwaliteitsvolle manier in te begeleiden.


Twitter

images-42
In het buitenland is reeds een beweging merkbaar waarbij dynamische leerkrachten vanuit een gedragen visie van “de wereld is mijn dorp” onderwijsexpertise met elkaar gaan delen. Terwijl zij het sociale medium “Facebook” enkel voor privédoeleinden gebruiken, vormt de microblogsite “Twitter” de uitgelezen tool om wereldwijd met dynamische onderwijscollega’s, de onderwijsexpertise te delen .

Omdat leerkrachten wereldwijd vaak met dezelfde problematieken in hun klaspraktijk hebben te kampen, kunnen zij via de microblogsite “Twitter” in een ongebonden sfeer hun onderwijsexpertise delen, zonder belemmerd te worden door een mentaliteit van logge structuren van koepels, besturen en schoolculturen waarmee zij in hun dagelijkse werkomgevingen vaak worden geconfronteerd. Deze manier van delen draagt dan ook ontegensprekelijk bij tot de professionalisering van het onderwijsberoep.

Hashtags

images-5
Een handige tool om onderijwsinfo op Twitter te delen, is het gebruik van #hashtags . Op Twitter kun je via een bepaalde #hashtag info rond een bepaald onderwijsthema delen. Ook vormen deze #hashtags een dankbaar hulpmiddel om rond een bepaald onderwijsthema een Twitterchat op poten te zetten.

Maar hoe start ik nu met Twitter ?

Wiskundeleerkracht Alice Keeler maakte een mooie handleiding rond deze themathiek. Deze handleiding is te raadplegen via onderstaande link.

https://docs.google.com/document/d/1wMBX6yZr6YbohqyV14djHFTMb4otu-CGRx5nlkVScks/edit


Hoe bouw ik een Twitterchat uit rond een bepaald onderwijsthema ?

Op deze vraag geeft Apple Distinguished Educator Marc Anderson op z’n blogsite een mooi antwoord

http://ictevangelist.com/how-to-host-a-twitter-chat/

 

 Twitter en onderwijs … een aantal praktijkvoorbeelden

Hoe Twitter in de onderwijspraktijk integreren … met wat zoekwerk op het internet,vind je heel wat mooie praktijktips … enkele voorbeelden :

 

 

 

Apple-technologie en applicaties als ondersteunende “differentiatietool” voor het (basis)onderwijs

Apple-technologie en bijhorende applicaties integreren in het klasgebeuren kan de leeromgeving dynamischer maken en verrijken, alsook de betrokkenheid bij heel wat leerlingen verhogen… ook voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ook de technologiemarkt probeert leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hierin te ondersteunen… zo is de iPad-technologie hier een mooi voorbeeld van, met standaard heel wat hulpmiddelen voor kinderen met specifieke leerbehoeften ingebouwd.

Naast de ,in de iPad standaard ingebouwde hulpmiddelen, bestaan er ook heel wat applicaties die als redelijke aanpassing kunnen worden gebruikt bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften…om door de bomen van dit alles het bos te zien en naar aanleiding van de talrijke positieve feedback op m’n vorig blogbericht ” apps als redelijke aanpassing voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften “, is de “Flemish Tech Geek” één van de gastspreker op de “inspiratiedag M”, een inspiratiedag voor leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs op 27 april 2016

De “inspiratiedag M” heeft als doelstelling,naar aanleiding van de invoering van het M-decreet ingevoerd door de Vlaamse overheid, om leerkrachten aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden te inspireren over hoe zij in hun dagdagelijkse werking kunnen omgaan met het M-decreet… uiteraard kan de ondersteuning en de meerwaarde van het gebruik van Apple-technologie hierin niet ontbreken.

Deze “inspiratiedag M” gaat door op woensdag 27 april 2016.
Locatie : Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst regio West-Vlaanderen, Baron Ruzettelaan 435,  8310 Brugge-Assebroek en is een organisatie van het nascholingscentrum Eekhoutcentrum.

Info en inschrijvingen via https://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/D16-030

 

Apps als “redelijke aanpassing” voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Hoe kan een basisschool, kinderen met specifieke onderwijsbehoeften mits redelijke aanpassingen, het curriculum van het gewoon onderwijs laten volgen … is een vraag die door de invoering van het M-decreet , vandaag de dag leeft bij heel wat basisscholen in Vlaanderen.

Heel wat leerkrachten hebben het idealisme en de gedrevenheid om voor hun leerlingen een krachtige leeromgeving uit te bouwen. Zij blijven immers hierbij dé spilfiguur in de uitbouw van deze krachtige leeromgeving.

Deze auteur is er van overtuigd dat door de invoering van het M-decreet, er naast een mentaliteitswijziging in de zorgwerking van scholen, de draagkracht van de “dynamische” leerkracht op de proef zal worden gesteld.

Zoals deze auteur reeds beschreef in zijn e-boek “ Dynamowijzer … inspiratiegids voor het basisonderwijs”, is hij er van overtuigd dat technologie integreren in het klasgebeuren, de leeromgeving kan dynamischer maken en verrijken, alsook de betrokkenheid bij heel wat leerlingen verhogen… ook voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

​Maak als leerkracht goed de afweging… hoe technologie als “redelijke aanpassing” te integreren in de leeromgeving. Het gebruik van technologie mag immers geen doel op zich zijn. Leerkrachten kennen immers hét beste hun leerlingen en kiezen steeds het beste middel om een doel of doelen bij leerlingen te bereiken.​

In heel wat landen worden leerkrachten in hun klas geconfronteerd met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en zoeken naar de beste manier om deze leerlingen vooruit te helpen.

Toegankelijkheid

Ook de technologiemarkt probeert leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hierin te ondersteunen… zo is de iPad-technologie hier een mooi voorbeeld van.

Toegankelijkheid is voor de ingenieurs bij Apple iets wat ze hoog in het vaandel dragen.Bij de ontwikkeling van nieuwe toestellen, verfijnen ze telkenmale de toegankelijkheid. Heel wat scholen geven jaarlijks honderden euro’s uit aan kwaliteitsloze technologie en heel dure software, terwijl ze vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat er in de iPad-technologie , standaard heel wat hulpmiddelen voor kinderen met specifieke leerbehoeften zijn ingebouwd. De Apple-website geeft onder de rubriek toegankelijkheid hier over een mooi overzicht.

Apps als “redelijke aanpassing” … een overzicht

Naast de in de iPad standaard ingebouwde hulpmiddelen, bestaan er ook heel wat applicaties die als redelijke aanpassing kunnen worden gebruikt bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om door bomen van het grote aanbod van applicaties, wat het bos te zien, enkele mogelijkheden …

 • Pinterest … dé inspiratie app voor elke leerkracht

Unknown-33

Wereldwijd worstelen leerkrachten met de vraag met welke redelijke aanpassingen zij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ondersteunen in hun leerproces. De prikbord app “Pinterest” is hier een dankbaar medium voor. Leerkrachten wereldwijd, delen hier via hun prikbord hun praktijkvoorbeelden. Zoek beslist eens op thema’s zoals dyslexia, discalculia, SEN, special education needs, autism, …
Je vindt er beslist heel wat inspiratievolle voorbeelden terug. Vergeet ook niet door te klikken naar de website of blog die achter elke “Pin” schuilgaat. Ook hier kun je beslist heel wat voorbeelden terugvinden die kunnen inspireren.

 • Dyslexie

Rond het thema van dyslexie is er heel wat terug te vinden op het wereldwijde web.

Echter is het raadzaam de applicaties die op de markt zijn, kritisch te benaderen. Lector aan de Hogeschool Gent, Sandrine De Coster, doet hierover reeds heel wat jaren onderzoek naar de zinvolle ondersteuning van applicaties voor kinderen met dyslexie.

Bekijk beslist eens haar presentatie over “ICT bij leermoeilijkheden” in jullie zoektocht naar een aantal bruikbare applicaties.

Eduapp

In Nederland is er de website van Eduapp. Zij beschrijven op regelmatige tijdstippen nieuwe applicaties en koppelen hieraan bruikbare praktijkvoorbeelden. Ook over de themathiek rond dyslexie maakten zij een mooi overzicht .

Apps for dyslexia

Of bekijk het overzicht en mindmap “Apps for dyslexia” van auteurs Mark Coppin en Darryl Bedford

Apps for Dyslexia 2

 

 • Autisme


Autism App Wheel

Autoriteit op het vlak van onderzoek over hoe technologie kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis kan ondersteunen, is Dr. Sue Fletcher-Watson van de universiteit van Edingburgh .

Om leerkrachten die werken met kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis te begeleiden in deze materie, ontwierp zij het
“Autism App Wheel”

Screen-Shot-2015-04-16-at-19-1.48.44

 

Ook de blog van Chris Reeve “Autism Classroom Resources” biedt heel wat tips en materialen voor leerkrachten die werken met kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis

 • Special Education Needs (S.E.N.)

Ook leerkrachten die vaak werken met kinderen met speciale onderwijsbehoeften, ook wel de SEN-kinderen genoemd, houden vaak een blog of website bij. Op hun blog of website beschrijven zij een aantal praktijkvoorbeelden hoe zij technologie gebruiken als “redelijke aanpassing”. Een voorbeeld van een SEN-leerkracht is de blog “SEN-ipads” van Apple Distinguished Educator Stuart Hammersly

Ook publiceren SEN-leerkrachten vaak overzichtslijsten van bruikbare applicaties zoals bijvoorbeeld :

 

 

Do It Yourself-technologie … een “S.T.E.M.” voor kinderen uit het basisonderwijs ?

Do It Yourself-technologie … een “S.T.E.M.” voor kinderen uit het basisonderwijs ?

S.T.E.M.
STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics… een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen

STEM is vandaag de dag in ons Vlaams onderwijslandschap een “hot” item. Veel middelbare scholen profileren zich als STEM-school ondanks het feit dat zij vaak werken met verouderde technologie, niet durven inspelen op technologische evoluties en geen langetermijn visie hebben om hierbij te durven investeren.

Deze auteur is er van overtuigd dat een goed STEM-beleid start in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs hierop gaat voortbouwen… en niet zoals we vaak merken met een goed werkende zorgwerking in het basisonderwijs, middelbare scholen in hun zorgbeleid vaak achterop hinken door een gebrek aan doorstroming tussen middelbare scholen en basisscholen.

Beroepen van de toekomst
Deze auteur vindt dan ook dat een goed STEM-beleid kinderen kan voorbereiden op “beroepen van de toekomst” Beroepen die vaak gerelateerd zijn aan wetenschap en techniek.

De uitdaging voor het basisonderwijs ligt er hem dan ook in wetenschap en techniek uitdagend maken? Op welke manier wek je de interesse van leerlingen en stimuleer je tegelijkertijd de ontwikkeling van specifieke vaardigheden zoals creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend denken, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden.

Veel methodes wereldorïentatie spelen hierop in. Echter durven basisscholen te weinig in te spelen op technologische evoluties , laat staan een langetermijnvisie te ontwikkelen om hierbij te durven investeren.

Do It Yourself -technologie
Een innovatieve ontwikkeling om kinderen te prikkelen voor wetenschap en techniek die we op wereldvlak kunnen vaststellen is de “Do It Yourself (DIY)-technologie”, zoals de 3D-printer, Makey Makey , Scratch …

Do It Yourself (DIY)-technologie zijn zo opgebouwd dat leerlingen de essentie van techniek en de werking ervan al lerend leren ontdekken.

De afstand tussen het geprikkeld worden door techniek en het experimenteel uitwerken van een idee, wordt met DIY-technologie verkort. Zo kan je bijvoorbeeld binnen enkele minuten een object ontwerpen met een 3D-programma en deze uitprinten op een 3D-printer. De leerlingen voelen en zien direct het resultaat en daarmee ook de verbeteringen.

Pionier in het ontwikkelen van DIY-technologie is de Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) uit de VS.

Zij staan aan de basis van 2 uitvindingen die straks in basisscholen hun weg zullen vinden … Makey Makey en de 3D-printer.

Makey Makey

CNZg4pbUYAABpd1-1
2 studenten van de M.I.T.-universiteiten in de VS, zochten een tijdje terug een creatieve manier om kinderen op een creatieve manier te stimuleren in hun probleemoplossend denken.

Makey Makey was geboren … een heel tof en innovatief idee om toe te passen in de basisschool …

De 3D-printer
Schermafdruk 2015-11-21 15.04.29
Tegenwoordig hoor je vaker en vaker het woord 3D-printers weerklinken. 3D printers bestaan reeds zo’n 25 jaar en kunnen een digitaal bestand omzetten naar een tastbaar project. De opdracht die je aan een 3D-printer geeft, bijvoorbeeld het maken van een naambord wordt laagje voor laagje gemaakt door de 3D-printer. Steeds meer ontwerpers en kunstenaars gaan gebruik maken van 3D-printers om prachtige ontwerpen te maken maar ook voor de medische wereld, voor thuisgebruik en voor het onderwijs zijn 3D-printers heel toegankelijk geworden.

Voor het onderwijs heeft de 3D-printer de eigenschap om bij leerlingen een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding aan te wakkeren.

Het werken met een 3D-printer vraagt om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee vaardigheden voor “beroepen van de toekomst” worden ontwikkeld. Vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, leren door te doen, ondernemingszin, kritisch en onderzoekend probleemoplossend denken.

Het “Genius-lab”
Op wereldvlak merken we dat DIY-technologie vaak in scholen een plaats krijgt in een “Genius Lab” .Een apart lokaal dat werd omgebouwd dat een flexibele en open leeromgeving waarbij leerlingen met computers, iPads, 3D-printers , Sphero-robotballen en mini-drones en ander innovatief materiaal zelf van alles kunnen ontwerpen, maken – digitaal of met de hand.

Vooral scholen uit de VS en Australïe hebben een voortrekkersrol in het inrichten van een “Genius-lab” waarbij leerlingen tijdens een “genius-hour” geprikkeld worden voor wetenschap en techniek.

Dichter bij ons bestaat er het innovatieve initiatief van basisschool ‘t Slingertouw in Eindhoven met hun ‘Lab4Makers’.

Tinckercad
Momenteel volgen de educatieve uitgeverijen in Vlaanderen en Nederland niet om toepassingen met DIY-technologie in lesideetjes te gieten.

In de VS nemen de ontwerpers van het 3D-tekenprogramma
“Autodesk 123” hierin het voortouw en werkten het online platform “Tinckercad” uit. Op dit platform kunnen kinderen van de basisschool een aantal basisfiguren in 3D ontwerpen en met de 3D-printer afprinten. Ook kunnen kinderen er een aantal vaste ontwerpen met de 3D-printer afprinten … bijvoorbeeld voor het maken van een klas-of school plattegrond.

Voor de gevorderde 3D-tekenaar is er het gratis programma van Google Sketch Up.

Pinterest
Unknown-33
Ook met de Pinterest-prikbord-app kun je heel wat creatieve ideetjes voor 3D-printen onder de thema’s “3D” en “printen” terugvinden. Zo is er het voorbeeld van “Handmade Charlotte“, boordevol tips om een 3D-print-workshop uit te bouwen … heel wat toffe lesideetjes voor de basisschool.

De QR-code : een ondersteunende differentiatie-tool voor het basisonderwijs

De QR-code … een ondersteunende differentiatie-tool voor het basisonderwijs.

Scan-Website-Gray

het ontstaan

De QR-code, je ziet ze op de meest gekke plaatsen opduiken.
De QR-code, ofwel Quick Response-code, komt uit Japan en wordt gebruikt in de auto-industrie. Hij heeft de vorm van een vierkant zwart-wit pictogram dat lijkt op een streepjescode. Hij bevat informatie in de vorm van tekst of kan de consument, via een link, doorverwijzen naar een website of een pagina met inhoud (foto’s, muziek, video).

werking

Om een QR-code te kunnen lezen, heb je wifi, 3G of 4G verbinding nodig, alsook een smartphone of iPad nodig waarop een applicatie is geïnstalleerd die een QR-code kan ontcijferen.

Een voorbeeld van een degelijke applicatie is SCAN ME

Unknown-36
Om een QR-code aan te maken, bestaan er op het internet heel wat websites die dit aanbieden .

 

de QR-code als ondersteunende tool voor differentiatie

Het gebruik van de QR-code is een fantastische tool voor het basisonderwijs om het gedifferentieerd werken in de klas uit te bouwen.

Een toepassing die vaak in het basisonderwijs wordt gebruikt is het koppelen van een QR-code aan een instructiefilmpje.

Leerkrachten maken een instructiefilmpje, plaatsen dit op hun You Tube –kanaal en maken van de deellink een QR-code. Leerlingen krijgen een opdracht. Instructies of een stappenplan over hoe zij een opdracht moeten oplossen, kunnen zij bekijken op het instructiefilmpje … juf Nele Tilleman schreef er alvast een mooi artikel over  in het september 2015 nummer  van onderwijstijdschrift “Sint-Cansiusblad” met als titel knAPP gedifferentieerd.  Lees beslist het artikel door op onderstaande link te klikken :
knAPP geleerd


QR-code koppelen aan audio

Ook een mooie ondersteunende toepassing van QR-codes voor het basisonderwijs, is om QR-codes te koppelen aan een ingesproken tekst. Dit kan via de applicatie QR-voice en is handig bij het uitwerken van een aantal ondersteunende toepassing in het leren lezen.

E-boek “QR-codes”

Ook auteur, Apple Distinguished Educator en oprichter van het ICT-atelier Kurt Klynen schreef hierover een heel interessant e-boek “QR-codes”. Dit e-boek voor de basisschool, bevat talrijke praktijktips en praktijkvoorbeelden om QR-codes in de klaswerking te integreren.

Schermafdruk 2015-11-18 16.45.15

Blog

Ook heel wat bloggers bieden heel wat goede praktijkvoorbeelden aan.

Zoals is er bijvoorbeeld blogster Amy Olsen uit Minnesota VS, die in haar blog een aantal mooie praktijkvoorbeelden geeft over hoe QR-codes, schrijfvaardigheden kunnen stimuleren met ondersteuning van QR-codes.

http://www.luckylittlelearners.com/2015/05/improve-writing-with-qr-codes.html

… of is er de blog van Hilary Lewis, waarin zij 10 voorbeelden gaat beschrijven over hoe zij QR-codes in haar klaspraktijk gaat integreren.

http://www.bloglovin.com/blogs/whos-who-whos-new-11469607?post=2472187967&blog=11469607&frame_type=a&viewer=true


QR-code als veilige toegang tot een online platform

Voor heel wat applicaties wordt de QR-code gebruikt om toegang te verlenen tot een online-platform. Geen onnodig bijhouden van wachtwoorden, de unieke QR-code linkt je onmiddellijk door naar het platform. Voorbeelden hiervan zijn de applicaties Seesaw en iTunes U.

Seesaw

images-65

Seesaw is een applicatie waarbij kinderen zelf een digital portofolio kunnen bijhouden en waarbij leerkrachten en ouders feedback kunnen geven op het werk van hun kinderen. Om toegang te krijgen tot hun online digitaal portofolio, scannen zij gewoon met hun iPad de unieke QR-code in en worden automatisch doorgelinkt. Geen onnodige wachtwoorden zijn hierbij nodig en maakt dit vooral voor heel jonge kinderen toegankelijk om hun portofolio te raadplegen of aan te passen.

Unknown-37

Zelf gebruikt deze auteur, dit om leerkrachten toegang te verlenen tot het schoolwerkplan van de school. Het schoolwerkplan werkt opgemaakt met behulp van de applicatie iTunes U en is een ondersteunend instrument voor de leerkracht. Toegang krijgen tot een beveiligde omgeving van het schoolwerkplan, kan gewoon door de unieke toegangslink in de vorm van een QR-code in te scannen.